Tin Hoạt động >> Công nghệ thông tin

Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn kiến thức ứng dụng CNTT cho cán bộ các sở, ngành của tỉnh.

17/11/2020 09:09:37 Xem cỡ chữ Google
STTTT - Thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr - TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Kết luận số 63- KL/TW ngày 18/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 27 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020, trong 3 ngày từ 16 - 18/11/2020, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Đào tạo Bưu chính viễn thông 1, Học viện Bưu chính Viễn thông tổ chức lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ứng dụng CNTT cho hơn 80 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố Yên Bái, các huyện Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên và Văn Yên.

Học viên tham gia tập huấn của lớp 1 tại thành phố Yên Bái

Trong 3 ngày từ 16 - 18/11, các học viên dự tập huấn được các giảng viên của Trung tâm Đào tạo Bưu chính viễn thông 1, Học viện Bưu chính Viễn thông trực tiếp giảng dạy phần lý thuyết và thực hành trên máy tính với các nội dung như: chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về ứng dụng CNTT, kế hoạch chuyển đổi số, lộ trình triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh, Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái hướng tới xây dựng chính quyền số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, lớp đào tạo, bồi dưỡng cũng là dịp để các học viên học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, kỹ năng tốt cùng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình ứng dụng CNTT vào công việc chuyên môn, quản lý tại cơ quan, đơn vị.

Theo kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức 1 lớp tập huấn tại thị xã Nghĩa Lộ dành cho các cán bộ, công chức, viên chức thuộc 3 huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ từ ngày 19 - 21/11.

Lớp tập huấn sẽ góp phần giúp các cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Yên Bái nâng cao trình độ ứng dụng CNTT vào giải quyết công việc, góp phần cùng tỉnh thực hiện thành công các mục tiêu về xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0./.

 

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h