Tin Hoạt động >> Bưu chính - Viễn thông

Tăng cường hoạt động bảo đảm an toàn thông tin tại các điểm truy cập wifi internet công cộng

17/11/2020 09:11:04 Xem cỡ chữ Google
STTTT - Ngày 30/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị số 66/CT-BTTTT về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin tại các điểm truy nhập wifi Internet công cộng. Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng cũng như sự phát triển hệ thống wifi Internet tại các khu vực công cộng an toàn hiệu quả, nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp và người sử dụng, đảm bảo an toàn mạng lưới thông tin phục vụ đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu:

Đối với các doanh nghiệp internet tăng cường xây dựng các giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng tại các điểm truy cập wifi internet công cộng do doanh nghiệp quản lý hoặc phối hợp với các đơn vị, cơ quan, tổ chức triển khai các dự án đô thị thông minh, các dự án cung cấp dịch vụ công tuân thủ các quy định về cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin của thuê bao cho doanh nghiệp viễn thông khi giao kết hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông.Đồng thời, phân loại, thống kê các loại hình thuê bao internet đang đăng ký hợp đồng là thuê bao cá nhân/hộ gia đình, tổ chức nhưng cung cấp wifi internet cho công cộng, để yêu cầu thực hiện các quy định về quản lý thông tin người sử dụng. Hướng dẫn các chủ điểm truy cập wifi internet công cộng thực hiện các quy định về quyền, nghĩa vụ điểm truy cập internet công cộng và triển khai các giải pháp kỹ thuật xác thực thông tin người sử dụng.

Trước ngày 15 tháng 11 năm 2020, báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông ) số lượng điểm truy nhập wifi Internet công cộng theo từng tỉnh, thành phố phân loại theo các nhóm: (i) Đại lý Internet; (ii) Điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp; (iii) Điểm truy nhập Internet tại các địa điểm công cộng bao gồm: điểm do doanh nghiệp phối hợp với cá nhân, tổ chức triển khai như địa điểm tại các nhà hàng, quán cà phê, khu công cộng, sân bay, công viên, quảng trường ...; các điểm wifi Internet tại các địa điểm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tự xây dựng cho khách đến truy nhập; kết quả triển khai các nội dung tại mục 1.1, mục 1.2, mục 1.3 Chỉ thị này và đề xuất các giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và các nội dung quản lý khác đối với hoạt động của điểm truy cập wifi công cộng.

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Đôn đốc các doanh nghiệp Internet thống kê số lượng, danh sách các điểm truy nhập wifi Internet công cộng trên địa bàn; phối hợp các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh nghiệp Internet hướng dẫn, tuyên truyền chủ trương và triển khai việc quản lý lưu trữ, xác thực thông tin người sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin tại các địa điểm wifi Internet công cộng trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra việc tuân thủ theo quy định pháp luật đối với các điểm truy nhập wifi Internet công cộng sau khi đã có danh sách các điểm truy nhập wifi Internet công cộng trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Đồng thời, công tác thống kê, báo cáo của các doanh nghiệp; Sở thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện định kỳ  theo  quý với thời gian gửi báo cáo trước ngày 15 tháng cuối cùng của quý về Bộ Thông tin và Truyền thông (cục Viễn thông) với cá nội dung như: số lượng điểm truy nhập wifi Internet công cộng theo từng tỉnh, thành phố và được phân loại theo các nhóm: (i) Đại lý Internet; (ii) Điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp; (iii) Điểm truy nhập Internet tại các địa điểm công cộng bao gồm: điểm do doanh nghiệp phối hợp với cá nhân, tổ chức triển khai như địa điểm tại các nhà hàng, quán cà phê, khu công cộng, công viên, quảng trường, sân bay...; các điểm wifi Internet tại các địa điểm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tự xây dựng cho khách đến truy nhập; kết quả triển khai các nội dung tại mục 1.1, mục 1.2, mục 1.3 Chỉ thị 66/CT-BTTTT ngày 30/9/2020 và đề xuất các giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và các nội dung quản lý khác đối với hoạt động của điểm truy cập wifi công cộng.

Cao Tuấn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h