Công nghệ thông tin >> Công nghệ thông tin

Yên Bái: 86.8% đảng viên cài đặt "Sổ tay đảng viên điện tử"

15/08/2022 06:12:10 Xem cỡ chữ Google
STTTT - Thực hiện Kế hoạch số 61 -KH/TU của Tỉnh ủy về việc triển khai thí điểm sử dụng nền tảng số ”Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”, đến nay, toàn tỉnh có 41 tổ chức đảng với 170 chi bộ và 4.002 đảng viên tham gia (vượt chỉ tiêu 372,7% số tổ chức cơ sở đảng; 278,7% chi bộ, đạt 200,2% đảng viên kế hoạch giao); 170/170 chi bộ tổ chức sinh hoạt trên nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”.

Sở TT&TT ký kết chương trình phối hợp về chuyển đổi số tại Chiến Khu Vần

Trong 1.999 đảng viên tham gia có 1.736 đảng viên đã tạo tài khoản, đạt 86,8%, còn 263 tài khoản chưa tạo do chưa có điện thoại thông minh.

Việc triển khai thí điểm nền tảng số tại 170 chi bộ đã từng bước thực hiện số hóa về nghiệp vụ công tác Đảng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên theo chủ trương Nghị quyết số 51-NQ/TU của Tỉnh ủy. Đồng thời, đổi mới căn bản, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết TW5 (khóa XIII), góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm nền tảng “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” trong thời gian vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy đã giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Đề án triển khai nền tảng “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” tới các đảng bộ, chi bộ thuộc tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh Yên Bái.

 

 

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h