Báo chí >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Đánh giá 7 năm thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Yên Bái đến năm 2020"

28/06/2017 04:08:37 Xem cỡ chữ Google
STTTT – Vừa qua, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ - TTg, tổ chức Hội nghị đánh giá 7 năm (2010 - 2016) thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Yên Bái đến năm 2020". Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

7 năm qua, từ các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động dạy nghề của các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp, hoạt động truyền nghề, tự học nghề...toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho 87.245 người, trong đó có 68.923 lao động nông thôn. Riêng thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956, toàn tỉnh đã mở 1.332 lớp, với số lao động nông thôn được học nghề là 37.923 người. So sánh với mục tiêu của Đề án sau 7 năm (2010 – 2016) số lượng lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề đạt 32,7%; tỷ trọng lao động được hỗ trợ đào tạo ở lĩnh vực phi nông nghiệp đạt được 33% thấp hơpn so với mục tiêu Đề án (chiếm 55 – 60%). Đồng thời, toàn tỉnh đã mở 33 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức xã với gần 2.900 người tham gia; có trên 33.300 lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo nghề, đạt 88%. Trong đó, lao động có việc làm sau khi được đào tạo nghề trong lĩnh vực nông nghiệp là trên 22.700 người, đạt tỷ lệ 90%; lĩnh vực phi nông nghiệp trên 10.500 người, đạt 83,5%.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tham gia thảo luận về kết quả, hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn và một số khó khăn, vướng mắc như: một số cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã chưa thực sự quan tâm trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn; nhận thức của một bộ phận người lao động còn hạn chế; chất lượng đào tạo lao động lĩnh vực phi nông nghiệp chưa cao; việc giao chỉ tiêu, kinh phí dạy nghề của tỉnh một số năm còn chậm...

Cũng tại Hội nghị, các ngành, địa phương đã có những kiến nghị, đề xuất với Ban Chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến ghi nhận những kết quả đạt được của Đề án trong thời gian qua. Đồng thời chỉ ra  những hạn chế, bất cập trong công tác đào tạo nghề và tuyển dụng lao động hiện nay. 

Đồng chí đề nghị, cần tiếp tục triển khai thực hiện Đề án; thực hiện tuyên truyền quán triệt Nghị quyết số 10/NQ – TU ngày 19/8/2009 của Tỉnh ủy Yên Bái về đẩy mạng phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2009 – 2015; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 5/7/2010 của Tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thon đến năm 2020”. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong đó tăng cường việc thực hành nghề và khảo sát nghiên cứu nhu cầu ngành nghề.... Các sở, ban, ngành, các cơ quan có liên quan nghiên cứu điều chỉnh mục tiêu, nội dung, số lượng cụ thể của Đề án phù hợp với tình hình thực tế như xác định loại hình, cơ cấu đào tạo...các cơ sở đào tạo nghề cần chủ động, tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; xây dựng kế hoạch, gắn đào tạo theo địa chỉ và gắn với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của của địa phương; liên kết đào tạo nghề theo nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trên địa bàn; phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng xã hội.

Đồng chí giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính rà soát quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh. Qua đó, xác định loại hình đào tạo, cơ cấu đào tạo, ưu tiên đào tạo lĩnh vực phi nông nghiệp, ưu tiên đối tượng người nghèo, phụ nữ; báo cáo để UBND tỉnh ra quyết định điều chỉnh Đề án trong tháng 7/2017.

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h