Công nghệ thông tin >> Công nghệ thông tin

Phát động Hội thi “Truyền thông nâng cao nhận thức về Ngày Chuyển đổi số quốc gia” tỉnh Yên Bái năm 2022 với chủ đề ““Chuyển đổi số vì cuộc sống tốt đẹp hơn”.

08/09/2022 09:34:33 Xem cỡ chữ Google
STTTT - Triển khai Kế hoạch số 175/KH - UBND ngày 09/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, ngày 5/9/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã phát động Hội thi “Truyền thông nâng cao nhận thức về Ngày Chuyển đổi số quốc gia” tỉnh Yên Bái năm 2022.

Ảnh minh hoạ

Hội thi được tổ chức với quy mô đến 173 xã, phường, thị trấn và các tổ Chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn cử 01 đội tham gia Hội thi “Truyền thông nâng cao nhận thức về Ngày Chuyển đổi số quốc gia” cấp tỉnh.

Thời gian nhận hồ sơ chương trình đăng ký tham gia Hội thi cấp tỉnh: Từ ngày 25/9/2022 - 30/9/2022.  Thời gian tổ chức Hội thi cấp tỉnh: Dự kiến trong 01 ngày 09/10/2022 (Chủ nhật). Thời gian trao giải: Trong ngày Phát động Chương trình hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (dự kiến ngày 10/10/2022). Địa điểm: Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Hồ sơ dự thi gồm:  Phiếu đăng ký dự thi. Mỗi đội dự thi đều phải có phiếu dự thi ghi các thông tin của đội (Phụ lục kèm theo) hoặc tải về từ Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông (tại địa chỉ: https://sotttt.yenbai.gov.vn). Kịch bản Tiểu phẩm thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số. Bản thuyết minh giải pháp, sáng kiến chuyển đổi số với chủ đề “Chuyển đổi số vì cuộc sống tốt đẹp hơn” tại địa phương. Bên ngoài phong bì ghi rõ: Chương trình tham gia Hội thi “Truyền thông nâng cao nhận thức về Ngày Chuyển đổi số quốc gia” tỉnh Yên Bái năm 2022 về chủ đề “Chuyển đổi số vì cuộc sống tốt đẹp hơn; Đơn vị tham gia (Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố....); Người thực hiện; địa chỉ, số điện thoại liên hệ. Nơi nhận đăng ký các Đội tham gia Hội thi cấp tỉnh: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái (Tổ 4, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

Hội thi “Truyền thông nâng cao nhận thức về Ngày Chuyển đổi số quốc gia” tỉnh Yên Bái năm 2022  sẽ góp phần tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc cùng đồng lòng, cùng chung tay chuyển đổi số, góp phần tích cực trong công tác xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h