Công nghệ thông tin >> Công nghệ thông tin

Yên Bái chuyển đổi số “Đi sau” nhưng có thể “đuổi kịp, tiến cùng”

11/09/2022 03:16:13 Xem cỡ chữ Google
STTTT - Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số”. Chuyển đổi số được coi là một nội dung quan trọng trong 3 đột phá chiến lược và 7 nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025 và được cụ thể hoá thành các nhiệm vụ, giải pháp theo từng năm.

Tổng kết Tuần lễ Chuyển đổi số thôn Khe Bành, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Theo đó, tỉnh đã chủ động xây dựng và ban hành đầy đủ các văn bản làm cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý cho CĐS. Trong đó, Tỉnh ủy đã sớm ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 về CĐS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. UBND tỉnh đã kịp thời xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Các mô hình CĐS của tỉnh bước đầu đạt kết quả tích cực. 

Triển khai Nghị quyết chuyên đề số 51-NQ/TU, ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy về CĐS tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định rõ mục tiêu phấn đấu là đến năm 2025, cơ bản hoàn thành các mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; phấn đấu thứ hạng của Yên Bái vào nhóm 30/63 tỉnh, thành phố của cả nước về CĐS... Đến năm 2030, tỉnh thực hiện CĐS đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh; sẵn sàng thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới... 

Năm 2022 được UBND tỉnh Yên Bái xác định là năm "tổng tiến công" về CĐS, là năm đầu tiên tỉnh Yên Bái đưa ra các chỉ tiêu và giao các chỉ tiêu CĐS vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với mong muốn tận dụng những thời cơ mang lại từ quá trình  để nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy nhanh quá trình hội nhập, là cơ hội để một tỉnh nghèo như Yên Bái dù "đi sau”, nhưng có thể "đuổi kịp, tiến cùng”, rút ngắn khoảng cách phát triển so với các tỉnh, thành phố khác.Top of FormBottom of Form

Tính đến tháng 7/2022, đã có 7/10 mô hình CĐS hoàn thành thí điểm. CĐS đã trở thành phong trào được lan toả sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Nhiều cấp ủy, chính quyền, địa phương đã năng động, tích cực, sáng tạo, chủ động tìm kiếm các giải pháp CĐS; hợp tác, đặt hàng tư vấn, hỗ trợ từ các doanh nghiệp công nghệ thông tin - viễn thông hàng đầu của cả nước để xây dựng hạ tầng số, ứng dụng các nền tảng số triển khai thực hiện CĐS, bước đầu đã thu được kết quả nhất định tạo ra phong trào thi đua CĐS cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Tiêu biểu như Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Yên Bình.

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thiết yếu phục vụ CĐS được tỉnh chú trọng đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Giai đoạn 1 của Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái đã cơ bản hoàn thành và đi vào khai thác sử dụng, trong đó, tạo lập một hạ tầng số hiện đại. 

 

Bước đầu tỉnh đã xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số phục vụ hiệu quả các hoạt động chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân. 

Đã thực hiện cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện ở mức độ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước được thực hiện trên môi trường mạng. Cổng Thông tin điện tử tỉnh được đánh giá thuộc nhóm 10 cổng vận hành tốt nhất cả nước, được Văn phòng Chính phủ tặng bằng khen; Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh kết nối, vận hành tốt với Cổng Dịch vụ công quốc gia, 100% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính tại 3 cấp chính quyền. 

Tỉnh đã xây dựng và bước đầu đi vào vận hành hệ thống phần mềm phục vụ công tác quản lý, thông tin về sản phẩm OCOP; 100% số đơn vị cấp xã có băng rộng cáp quang; tỷ lệ dân số được phủ sóng 4G đạt 94%; tỷ lệ hộ gia đình có sử dụng điện thoại thông minh đạt 94,7%; 100% số cơ sở giáo dục sử dụng phần mềm quản lý giáo dục; 100% cấp huyện có hệ thống tư vấn khám, chữa bệnh từ xa (telehealth) và là tỉnh thứ 6 trên cả nước triển khai thí điểm hệ thống telehealth đến cấp xã. 

Để đạt được mục tiêu trên, cần sự quyết tâm, đồng hành của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội, cùng với sự đầu tư có trọng tâm, trọng điểm đưa công tác CĐS từng bước đi vào chiều sâu, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày một phát triển.

 

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h