Công nghệ thông tin >> Công nghệ thông tin

Thể lệ Hội thi “Truyền thông nâng cao nhận thức về Ngày Chuyển đổi số quốc gia” tỉnh Yên Bái năm 2022

11/09/2022 03:16:09 Xem cỡ chữ Google
STTTT – Ngày 9/9, Ban Tổ chức Hội thi đã ban hành Thể lệ Hội thi “Truyền thông nâng cao nhận thức về Ngày Chuyển đổi số quốc gia” tỉnh Yên Bái năm 2022 với chủ đề“Chuyển đổi số vì cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Đối tượng tham gia Hội thi là Tổ Chuyển đổi số cộng đồng

Theo đó, nội dung:  Tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số. Ý nghĩa, vai trò, lợi ích đem lại từ chuyển đổi số. Đề xuất giải pháp, sáng kiến chuyển đổi số với chủ đề “Chuyển đổi số vì cuộc sống tốt đẹp hơn” tại địa phương. Tuyên truyền, giới thiệu các mô hình, chia sẻ câu chuyện, bài học kinh nghiệm trong công tác thực hiện chuyển đổi số. Nội dung giải pháp, sáng kiến phải phù hợp, thiết thực với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng. Kết quả giải pháp, sáng kiến tạo ra sự chuyển biến rõ nét, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung trả lời phần thi tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số đảm bảo đầy đủ, chính xác đáp án, có sự lôi cuốn, thuyết phục, lôgic..Tiểu phẩm truyền thông dự thi là kịch bản do thành viên của Tổ chuyển đổi số cộng đồng của các Đội viết hoặc kịch bản do Cục Chuyển đổi số quốc gia, Cục Thông tin cơ sở phát hành. Kịch bản dự thi phải thông qua Ban Tuyên giáo cấp huyện ủy thẩm định và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông (Đơn vị Thường trực tổ chức Hội thi) mới tiến hành dàn dựng (Khuyến khích kịch bản do thành viên của Tổ chuyển đổi số cộng đồng của các Đội sáng tác).

 Đối tượng tham gia Hội thi: Sau khi tổ chức Hội thi cấp huyện, 9/9 huyện, thị xã, thành phố lựa chọn thành lập một đội từ 10 đến 15 người đăng ký tham gia Hội thi tại cấp tỉnh (là thành viên của Tổ chuyển đổi số cộng đồng, không kể trưởng, phó đoàn và lái xe).

Hình thức, trình tự tham gia Hội thi:  Hình thức thể hiện các phần thi phải phù hợp với đặc điểm địa lý, dân tộc và tập quá của địa phương mình. Được thể hiện thông qua 03 phần thi, cụ thể sau: Phần thi giới thiệu về đội thi và đề xuất giải pháp, sáng kiến chuyển đổi số với Chủ đề “Chuyển đổi số vì cuộc sống tốt đẹp hơn”. Phần thi tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số (trả lời các câu hỏi theo bốc thăm của Ban Tổ chức). Tối đa không quá 03 người tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm của Ban Tổ chức.  Phần thi sân khấu hoá Tiểu phẩm truyền thông (câu chuyện thông tin về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái). Không quy định số người tham gia (tuỳ thuộc vào nội dung kịch bản) nhưng không vượt quá số lượng người đã đăng ký Đội tham gia Hội thi với Ban Tổ chức.

 Thời gian, hồ sơ và cách thức gửi đăng ký tham gia Hội thi: Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/9/2022 – 30/9/2022. Thời gian tổ chức Hội thi cấp tỉnh: Dự kiến trong 01 ngày 9/10/2022 (Chủ nhật).

 Thành phần hồ sơ: Số lượng 01 bộ, gồm: Phiếu đăng ký tham gia Hội thi (theo mẫu) gửi kèm theo Thể lệ hoặc tải về từ Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông (tại địa chỉ: https://sotttt.yenbai.gov.vn). Bản thuyết minh giải pháp, sáng kiến chuyển đổi số với chủ đề “Chuyển đổi số vì cuộc sống tốt đẹp hơn” tại địa phương. Kịch bản Tiểu phẩm truyền thông về chuyển đổi số. Danh sách thành viên của Đội tham gia Hội thi.

 Cách thức gửi: Gửi qua đường bưu điện đến Sở Thông tin và Truyền thông: Hồ sơ đăng ký gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện. Hồ sơ dự thi được đựng trong 01 bì thư ghi rõ: Hồ sơ đăng ký tham gia Hội thi “Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số quốc gia” tỉnh Yên Bái năm 2022. Gửi trực tiếp đến phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản,  Sở Thông tin và Truyền thông (Tổ 7, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái). Gửi qua thư điện tử của phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản: phongbcxb.stttt@yenbai.gov.vn hoặc qua Email: hoangthingoc@yenbai.gov.vn  đồng chí Hoàng Thị Ngọc – Trưởng phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông (điện thoại: 0919.954.670).

Đồng thời, Thể lệ đã quy định về thời gian, đạo cụ, trang phục, đoàn tham gia, Tiêu chí chấm điểm, cơ cấu giải thưởng, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và một số quy định khác.

           

 

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h