Báo chí >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Yên Bái: Tổ chứcTọa đàm về Luật sư và chiến lược phát triền nghề luật sư đến năm 2020

28/06/2017 04:18:36 Xem cỡ chữ Google
STTTT – Để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng như đảm bảo cho hoạt động tố tụng, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách tư pháp, yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế cần có các giải pháp nhằm phát triển hưn nữa cả về số lượng và chất lượng nguồn luật sư, ngày 22/6 ,Sở Tư pháp tổ chức chương trình Tọa đàm về luật sư và Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 với sự tham dự của lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng các sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh hội nghị

Hiện nay, Đoàn Luật sư tỉnh Yên Bái có 11 luật sư và 4 văn phòng luật sư. Trung bình mỗi năm thực hiện trên 120 vụ, trong đó tham gia tố tụng trên 50 vụ, tham gia tố tụng theo chỉ định chiếm gần 90%.

Theo Kế hoạch số 196/KH – UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái với mục tiêu phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020 có từ 20 - 25 người, khuyến khích luật sư hành nghề chuyên sâu theo lĩnh vực pháp luật, nhất là các lĩnh vực có yếu tố nước ngoài; phát triển thêm từ 1 - 2 tổ chức hành nghề luật sư…; đảm bảo 100% số lượng luật sư được bồi dưỡng thường xuyên và nâng cao về nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng hành nghề, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp theo chuẩn mực nghề nghiệp; tham gia đầy đủ vào các giai đoạn tố tụng; thực hiện hiệu quả, chất lượng nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa; bảo đảm luật sư tham gia trên 15% các vụ án hình sự tòa án nhân dân xét xử, 100% số vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận, bàn biện pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp phát triển nghề luật sư đến năm 2020 như: nâng cao hoạt động của đội ngũ luật sư tỉnh Yên Bái tại các cấp xét xử; phát triển nguồn luật sư từ đội ngũ cán bộ nghỉ hưu nguyên là Thẩm phán tại tỉnh Yên Bái; các chính sách thu hút, phát triển nguồn luật sư và luật sư có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực thương mại, dân sự có yếu tố nước ngoài; các chính sách thu hút, phát triển các tổ chức hành nghề luật sư; nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư có chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề; tham gia các vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, phát huy vai trò, trách nhiệm của luật sư đối với sự phát triển kinh tế- xã hội nói chung cũng như tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế…

Các ý kiến phát biểu, thảo luận tại buổi tọa đàm, Sở Tư pháp sẽ tổng hợp đưa vào nội dụng báo cáo kết quả Tọa đàm về luật sư và Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Yên Bái.

Hoàng Ngọc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h