Báo chí

Các nội dung chính triển khai thực hiện Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, việc làm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

31/03/2023

Ngày 19 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND Kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp tỉnh Yên Bái, năm 2023, trong đó, thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp, việc làm được xem là một trong các nhiệm vụ chủ yếu.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/03/2023

STTTT - Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Kế hoạch Đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp tỉnh Yên Bái, năm 2023

31/03/2023

STTTT - Ngày 19 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND Kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp tỉnh Yên Bái, năm 2023

Cuộc thi trực tuyến "Học sinh với an toàn thông tin" năm 2023

09/03/2023

STTTT - Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan tổ chức cuộc thi online “Học sinh với an toàn thông tin 2023” (Cuộc thi) dành cho học sinh trung học cơ sở trên toàn quốc.

Triển khai tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về kết quả thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh uỷ trên địa bàn Yên Bái

12/01/2023

STTTT - Nhằm tạo động lực và khí thế mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2023 và các năm tiếp theo, ngày 05/01 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái đã có văn bản số 1068/CV-BTGTU về việc tuyên truyền kết quả thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU.

Yên Bái: Quán triệt, triển khai thực hiện các phương thức thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022

12/01/2023

STTTT – Để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Cư trú và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, vừa qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành văn bản về việc quán triệt, triển khai thực hiện các phương thức thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h