Báo chí

Tuyên truyền triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Yên Bái

07/08/2017

STTTT – Triển khai Kế hoạch số 127/ KH – BCĐ896 ngày 17/7/2017 của Ban Chỉ đạo 896, vừa qua Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.

Triển khai tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Triển khai tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Yên Bái

07/08/2017

STTTT – Triển khai Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 23/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, vừa qua Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thành lập Ban Tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tỉnh Yên Bái năm 2017

07/08/2017

STTTT - Ngày 01 tháng 8 năm 2017, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” năm 2017 (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức Triển lãm).

Yên Bái: Tổ chứcTọa đàm về Luật sư và chiến lược phát triền nghề luật sư đến năm 2020

28/06/2017

STTTT – Để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng như đảm bảo cho hoạt động tố tụng, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách tư pháp, yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế cần có các giải pháp nhằm phát triển hưn nữa cả về số lượng và chất lượng nguồn luật sư, ngày 22/6 ,Sở Tư pháp tổ chức chương trình Tọa đàm về luật sư và Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 với sự tham dự của lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng các sở, ban, ngành liên quan.

Đánh giá 7 năm thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Yên Bái đến năm 2020"

28/06/2017

STTTT – Vừa qua, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ - TTg, tổ chức Hội nghị đánh giá 7 năm (2010 - 2016) thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Yên Bái đến năm 2020". Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.

Triển khai Kế hoạch hành động triển khai thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2017 - 2020

Triển khai Kế hoạch hành động triển khai thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2017 - 2020

28/06/2017

STTTT – Với mục tiêu thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2020 nhằm đạt được các mục tiêu khu vực về xây dựng một cộng đồng ASEAN hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm xã hội , vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 110/KH – UBND về việc thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2017 - 2020.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h