Báo chí >> Thông tin - Báo chí - Xuất bản

Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo năm 2023

31/05/2023

STTTT - Ngày 11/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành văn bản về việc tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn, xây dựng văn hóa “Đã uống rượu, bia không lái xe”

05/05/2023

STTTT - Trong những tháng đầu năm 2023, tình hình tai nạn giao thông của tỉnh vẫn tiếp tục gia tăng trên 03 tiêu chí số vụ, số người chết, số người bị thương và tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội

Các nội dung chính triển khai thực hiện Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, việc làm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

31/03/2023

Ngày 19 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND Kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp tỉnh Yên Bái, năm 2023, trong đó, thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp, việc làm được xem là một trong các nhiệm vụ chủ yếu.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/03/2023

STTTT - Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Kế hoạch Đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp tỉnh Yên Bái, năm 2023

31/03/2023

STTTT - Ngày 19 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND Kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp tỉnh Yên Bái, năm 2023

Cuộc thi trực tuyến "Học sinh với an toàn thông tin" năm 2023

09/03/2023

STTTT - Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan tổ chức cuộc thi online “Học sinh với an toàn thông tin 2023” (Cuộc thi) dành cho học sinh trung học cơ sở trên toàn quốc.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h