Tin Hoạt động

Bộ Thông tin và Truyền thông: Chỉ thị định hướng phát triển Ngành TT&TT năm 2021.

15/01/2021

STTTT - Năm 2021 là năm đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, toàn dân và toàn diện, với phương châm hành động “Làm gương, Kỷ cương, Trọng Tâm, Bứt phá” với quyết tâm việc 5 năm làm trong 1 năm, để góp phần làm cho Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng, ngày 11/01/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị số 01/CT - BTTTT về định hướng phát triển Ngành TT&TT năm 2020.

Yên Bái: Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm Tết nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021.

26/01/2021

STTTT – Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, vừa qua, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm Tết nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021.

Ngành Thông tin và Truyền thông Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

26/01/2021

STTTT - Phát huy những thành tích công tác đã đạt được trong năm 2020 và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành với chủ đề "Ngành Thông tin và Truyền thông đoàn kết, sáng tạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2021".

Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã.

26/01/2021

STTTT – Nhằm đẩy mạnh triển khai Luật Đa dạng sinh học năm 2008; ngăn chặn nạn săn, bắt tận diệt các loài chim hoang dã di cư trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyển, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã, ngày 22/1, UBND tỉnh Yên Bái ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã.

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh

26/01/2021

STTTT - Để chủ động các giải pháp tăng cường công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn PCCC&CNCH bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu, bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về tăng cường công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ năm 2021.

Ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ 2021.

22/01/2021

STTTT - Năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình của ngành đề ra; hoàn thành 7/7 nhiệm vụ của Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 02 của UBND tỉnh.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h