Văn bản điều hành

Tuyên truyền Quyết định số 33/2021/QĐTTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu Số: 1704/STTTT - TTBCXB
Nội dung

Tuyên truyền Quyết định số 33/2021/QĐTTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Sở Thông tin và truyền thông Yên Bái
Lĩnh vực Y Tế
Người ký Nguyễn Quốc Chiến
Ngày ban hành 16/11/2021
Tệp đính kèm

Sửa đổi 23.pdf

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h